Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo Chủ đề: Trường học - Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp ..

Bài 8 an toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường trang 22, 23, 24 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo


Nối hình với ô chữ phù hợp. Viết vào chỗ (…) nội dung cách ứng xử của em trong tình huống sau. Nối hình chỉ hành vi đúng với hình mặt cười, hình chỉ hành vi sai với hình mặt mếu. Đánh dấu tích vào ô trống dưới hình vẽ những dụng cụ cần thiết để làm vệ sinh lớp học, trường học.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối hình với ô chữ phù hợp.

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh và nối cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết vào chỗ (…) nội dung cách ứng xử của em trong tình huống sau.


Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh để nhận biết tình huống và đưa ra cách ứng xử phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Nếu là em, em sẽ tránh xa khu vực có điện bị hở. Nói với các bạn rằng điện bị hở rất nguy hiểm, các bạn cũng nên tránh đến gần. Sau đó, em sẽ báo với thầy cô về tình trạng này để thầy cô tìm cách giải quyết.

Câu 3

Nối hình chỉ hành vi đúng với hình mặt cười, hình chỉ hành vi sai với hình mặt mếu.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ từng bức hình và cho biết các bạn học sinh trong hình đang làm gì? Hành vi đó có đúng hay không?

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đánh dấu tích vào □ dưới hình vẽ những dụng cụ cần thiết để làm vệ sinh lớp học, trường học.


Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ và đánh dấu vào ô phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

a. Khoanh vào chữ cái trước phương tiện giao thông em thường được đi trong bảng dưới

b. Tự đánh giá bản thân về việc thực hiện khi đi trên các phương tiện giao thông đó bằng cách tô màu vào:

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 6

Hãy vẽ, viết khẩu hiệu hoặc dán tranh sưu tầm về an toàn khi đi trên phương tiện giao thông vào khung dưới đây.


Phương pháp giải:

Em tự liên hệ địa phương để hoàn thành bài tập

Lời giải chi tiết:

Em tham khảo bức tranh và khẩu hiệu sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu