Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo Chủ đề: Trái Đất và bầu trời - Vở bài tập tự nhiên và x..

Bài 28 phòng tránh rủi ro thiên tai trang 79, 80, 81 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách chân trời sáng tạo


1. Nối các việc làm ở cột A với thời gian thực hiện phù hợp ở cột B. 2. Quan sát hình gợi ý và viết vào chỗ (...) dưới mỗi hình chỉ những việc gia đình em nên làm khi nghe tin sắp có bão xảy ra. 3. Viết vào chỗ (...) cách ứng xử của em trong tình huống sau. Nếu có mặt trong tình huống trên, em sẽ: … 4. Tìm và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn khi có lũ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Nối các việc làm ở cột A với thời gian thực hiện phù hợp ở cột B.

2. Quan sát hình gợi ý và viết vào chỗ (...) dưới mỗi hình chỉ những việc gia đình em nên làm khi nghe tin sắp có bão xảy ra.

3. Viết vào chỗ (...) cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Nếu có mặt trong tình huống trên, em sẽ: …

4. Tìm và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn khi có lũ.

Câu 1

Nối các việc làm ở cột A với thời gian thực hiện phù hợp ở cột B.

Phương pháp giải:

Quan sát các hình ở cột A và đọc thông tin ở cột B => Nối.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Quan sát hình gợi ý và viết vào chỗ (...) dưới mỗi hình chỉ những việc gia đình em nên làm khi nghe tin sắp có bão xảy ra.

Phương pháp giải:

Quan sát việc làm của mọi người trong hình.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết vào chỗ (...) cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Nếu có mặt trong tình huống trên, em sẽ: …

Phương pháp giải:

Quan sát tình huống trong hình.

Lời giải chi tiết:

Nếu có mặt trong tình huống trên, em sẽ: chạy lại chỗ bạn phía sau che ô cho bạn và cùng nhanh chóng về nhà.

Câu 4

Tìm và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn khi có lũ.


Phương pháp giải:

Quan sát hình và tô màu đường đi giúp gia đình bạn Tú đến được nơi an toàn.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu