Giải bài 80 trang 99 SBT toán 10 - Cánh diều


Đường elip \(\frac{{{x^2}}}{{40}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\) có hai tiêu điểm là:

Đề bài

Đường elip \(\frac{{{x^2}}}{{40}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\) có hai tiêu điểm là:

A. F1(-2 ; 0),  F2 (2 ; 0)                                   B. F1(-4 ; 0),  F2(4 ; 0)

C. F1(0 ; -2),  F2(0 ; 2)                                    D. F1(0 ; -4),  F2 (0 ; 4)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tìm các số a, b, c dựa vào PT elip

Bước 2: Tìm tọa độ 2 tiêu điểm dạng \({F_1}( - c;0)\) và \({F_2}(c;0)\)

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, elip có PT \(\frac{{{x^2}}}{{40}} + \frac{{{y^2}}}{{36}} = 1\) \( \Rightarrow {a^2} = 40,{b^2} = 36 \Rightarrow {c^2} = {a^2} - {b^2} = 4\)

Vậy elip có 2 tiêu điểm là F1(-2 ; 0),  F2 (2 ; 0)   

Chọn A


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí