Giải bài 72 trang 97 SBT toán 10 - Cánh diều


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(− 1 ; − 5), B(5 ; 2) và trọng

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABCA(− 1 ; − 5), B(5 ; 2) và trọng

tâm là gốc toạ độ. Toạ độ điểm C là:

A. (4 ; -3)                    B. (-4 ; -3)                   C. (-4 ; 3)                    D. (4 ; 3)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kết quả: Nếu G(a; b) là trọng tâm của ∆ABC với \(A({x_A};{y_A}),B({x_B};{y_B}),C({x_C};{y_C})\) thì \(\left\{ \begin{array}{l}a = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\b = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\) để tìm tọa độ điểm C

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết, O là trọng tâm ∆ABC nên \(\left\{ \begin{array}{l}\frac{{ - 1 + 5 + {x_C}}}{3} = 0\\\frac{{ - 5 + 2 + {y_C}}}{3} = 0\end{array} \right.\)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_C} =  - 4\\{y_C} = 3\end{array} \right.\)    

Chọn C

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí