Giải bài 49 trang 88 SBT toán 10 - Cánh diều


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4. Bán kính của (C) bằng

Đề bài

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4. Bán kính của (C) bằng:

A. 4                             B. 16                           C. 2                             D. 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường tròn có PT \({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = c\) với c > 0 có bán kính \(R = \sqrt c \)

Lời giải chi tiết

Đường tròn (C): (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4 có bán kính R = 2   

Chọn C


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí