Bài 4 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10


Đề bài

Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất.

☐ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

☐ Củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của giai cấp vô sản là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới không có “người bóc lột người”.

☐ Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

☒ Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.