Bài 4 trang 58 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 4 trang 58 tập bản đồ Sử 10. Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì?

Đề bài

Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất.

☐ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

☐ Củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của giai cấp vô sản là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng xã hội mới không có “người bóc lột người”.

☐ Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Lời giải chi tiết

☒ Từ đây, giai cấp công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài