Chương 3. Trung Quốc thời phong kiến

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 1 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 11 tập bản đồ Sử 10. Các quốc gia nhỏ của người Trung Quốc thời cổ đại ra đời trên lưu vực hai con sông lớn đó là sông nào

Xem chi tiết
Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 2 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 11 tập bản đồ Sử 10. Triều đại nào đã mở đầu cho chế độ phong kiến ở Trung Quốc?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 3 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 11 tập bản đồ Sử 10. Điểm kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường

Xem chi tiết
Bài 4 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 4 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 11 tập bản đồ Sử 10. Đặc điểm văn học Trung Quốc thời phong kiến

Xem chi tiết
Bài 5 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 5 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 12 tập bản đồ Sử 10. Về mặt kĩ thuật, Trung Quốc có 4 phát minh quan trọng, đó là những phát minh nào?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 6 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 6 trang 12 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 7 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10 Bài 7 trang 12 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối tên tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B cho phù hợp

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài