Bài 3 trang 11 tập bản đồ Lịch sử 10


Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng về những đặc điểm kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường.

☐ Kinh tế kém phát triển.

☐ Kinh tế phát triển tương đối toàn diện.

☐ “Chế độ quân điền” được áp dụng trong nông nghiệp.

☐ Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn suy thoái.

☐ Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn thịnh đạt.

☐ Về chính trị nhà Đường không củng cố chính quyền Trung ương, vì vậy bộ máy cai trị phong kiến chưa hoàn chỉnh.

☐ Về chính trị nhà Đường tiếp tục củng cố chính quyền Trung ương, làm cho bộ máy cai trị phong kiến được hoàn chỉnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Sự phát triển phong kiến dưới thời Đường

Lời giải chi tiết

☒ Kinh tế phát triển tương đối toàn diện.

☒ “Chế độ quân điền” được áp dụng trong nông nghiệp.

☒ Thủ công nghiệp và thương nghiệp bước vào giai đoạn thịnh đạt.

☒ Về chính trị nhà Đường tiếp tục củng cố chính quyền Trung ương, làm cho bộ máy cai trị phong kiến được hoàn chỉnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.