Chương 6. Tây Âu thời trung đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 17 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 17 tập bản đồ Sử 10. Những việc làm của người Giecman khi tràn vào lãnh thổ Rôma

Xem lời giải

Bài 3 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 17 tập bản đồ Sử 10. Lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa

Xem lời giải

Bài 4 trang 17 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 17 tập bản đồ Sử 10. Em hãy nêu vai trò của các thành thị trung đại ở châu Âu

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 18 tập bản đồ Sử 10. Nguyên nhân dẫn đến phát kiến địa lí

Xem lời giải

Bài 2 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 18 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối các mốc thời gian trong cột A với các sự kiện trong cột B sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 18 tập bản đồ Sử 10. Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 19 tập bản đồ Sử 10. Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 19 tập bản đồ Sử 10. Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo

Xem lời giải

Bài 6 trang 19 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 6 trang 19 tập bản đồ Sử 10. Nêu ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất