Bài 1 trang 57 tập bản đồ Lịch sử 10


Đề bài

Dựa vào những thông tin trong SGK, hãy trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của Các Mác và Phriđrích Ăngghen.

- Các Mác:

- Ăng-ghen:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen

Lời giải chi tiết

Các Mác:

- Các Mác sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình luật sư gốc Do thái có tư tưởng tự do tiến bộ, tại thành phố Tơ-ri-ơ (Đức).

- Năm 1842, làm cộng tác viên, rồi Tổng biên tập Báo sông Ranh - một tờ báo có xu hướng dân chủ cách mạng.

- Năm 1843, cùng vợ sang Pa-ri (Pháp) ở đây C.Mác thường xuyên tiếp xúc với những nhà hoạt động cách mạng, nghiên cứu cách mạng Pháp, các tác phẩm triết học và xuất bản tạp chí “Biên niên Pháp - Đức”.

- Ông nhận định: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.

Phiriđrích Ăng-ghen:

- Ăng-ghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bác-men (Đức).

- Từ năm 1842, ông sống ở Anh, tại đây viết cuốn “Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh”, nêu rõ sự bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.

- Ông kết luận: Giai cấp vô sản không chỉ là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản mà còn là lực lượng có thể đánh đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và tự giải phóng khỏi mọi xiềng xích.

- Năm 1844, ông gặp C. Mác tại Pari.

- Từ năm 1844 - 1847 C.Mác và Ăng-ghen viết những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học, từng bước hình thành học thuyết Mác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.