Bài 3 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1) Cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX diễn ra dưới những hình thức nào?

☐ Đình công.

☐ Nổi dậy khởi nghĩa vũ trang.

☐ Mít tinh, biểu tình.

☐ Đảo chính lật đổ chính quyền.

2) Quá trình sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu diễn ra theo hướng nào?

☐ Chính quyền tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

☐ Thực hiện đa nguyên về chính trị, thay đổi tên nước và ngày quốc khánh.

☐ Chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu.

☐ Kiên trì chế độ một đảng cầm quyền và chuyên nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo cơ chế xã hội chủ nghĩa.

3) Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và liên Xô đã ảnh hưởng như thế nào tới tình hình chính trị thế giới?

☐ Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Dẫn tới sự sụp đổ của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va.

☐ Dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh thế giới.

☐ Hình thành nên một trật tự thế giới mới do Mĩ đứng đầu và chi phối tình hình chính trị thế giới.

☐ Làm cho phong trào cách mạng thế giới mất đi chỗ dựa vững chắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

Lời giải chi tiết

1) Cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX diễn ra dưới những hình thức nào?

☒ Mít tinh, biểu tình.

2) Quá trình sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu diễn ra theo hướng nào?

☒ Chính quyền tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

☒ Thực hiện đa nguyên về chính trị, thay đổi tên nước và ngày quốc khánh.

☒ Chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu.

3) Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và liên Xô đã ảnh ưởng như thế nào tới tình hình chính trị thế giới?

☒ Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Dẫn tới sự sụp đổ của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp ước Vác-sa-va.

☒ Làm cho phong trào cách mạng thế giới mất đi chỗ dựa vững chắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.