Bài 3 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 3 trang 36 tập bản đồ Sử 9. Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Đề bài

Quan sát kĩ lược đồ hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Lược đồ cuộc tấn công Đông - xuân 1953 -1954

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ hướng tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam; màu tím vào kí hiệu chỉ hướng tấn công và rút chạy của địch.

+) Điền tên các địa danh; Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây-cu vào chỗ chấm (…) trên lược đồ và tô màu xanh vào khuyên tròn tại địa danh đó.

+) Trình bày miệng diễn biến Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 theo lược đồ.

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

 Kết quả của Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 là gì?

☐ Làm phá sản kế hoạch Na-va.

☐ Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch bị động phân tán quân ra nhiều nơi.

☐ Tạo điều kiện để quân ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

☐ Quyết định thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cuộc tiến công của chiến lược đông –xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954

Lời giải chi tiết

Lược đồ cuộc tấn công Đông - xuân 1953 -1954

* Diễn biến Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 theo lược đồ.

- Tháng 12-1953, ta mở chiến dịch Tây Bắc, giải phóng tỉnh Lai Châu (trừ Điện Biên Phủ), Pháp buộc phải điều quân tăng cường cho Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân thứ hai, sau đồng bằng Bắc Bộ.

- Đầu tháng 12-1953, liên quân Lào - Việt tiến công Trung Lào, giải phóng Thà Khẹt, buộc địch phải tăng cường lực lượng cho Xê-nô. Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ ba.

- Tháng 1-1954, liên quân Lào - Việt mở cuộc tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng toàn tỉnh Phong Xa-lì, Pháp tăng quân cho Luông Pha-bang. Luông Pha-bang trở thành nơi tập trung quân thứ tư.

- Tháng 2-1954, quân ta giải phóng thị xã Kon Tum, uy hiếp Plây-ku, địch phải tăng cường lực lượng cho Plây-ku. Plây-ku trở thành nơi tập trung quân thứ năm.

=> Như vậy lực lượng cơ động của địch phải phân tán thành 5 nơi. Kế hoạch Na-va đã bước đầu bị phá sản.

* Kết quả của Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 là gì?

☒ Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc địch bị động phân tán quân ra nhiều nơi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí