Bài 2 trang 26 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 2 trang 26 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương diễn ra ngày nào?

☐ 23 – 9 – 1940

☐ 23 – 7 – 1941

☐ 9 – 3 – 1945

☐ 22 - 11 - 1945

+) Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng và nhân dân ta đã có những hoạt động gì để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

☐ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

☐ Thành lập Mặt trận Việt Minh.

☐ Hội nghị quân sự Bắc Kì họp, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thanh Việt Nam giải phóng quân.

☐ Thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Lời giải chi tiết

+) Sự kiện Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương diễn ra ngày nào?

☒ 9 – 3 – 1945

+) Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng và nhân dân ta đã có những hoạt động gì để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

☒ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng, ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

☒ Hội nghị quân sự Bắc Kì họp, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thanh Việt Nam giải phóng quân.

☒ Thành lập Khu Giải phóng Việt Bắc.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài