Bài 1 trang 27 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Lệnh Tổng khởi nghĩa được Đảng ta đưa ra trong Hội nghị nào?

☐ Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ở Pác Bó (Cao Bằng).

☐ Hội nghị Quân sự Bắc Kì ở Hiệp Hòa (Bắc Giang).

☐ Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Tân Trào (Tuyên Quang).

☐ Đại hội quốc dân ở Tân Trào (Tuyên Quang).

+) Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước được Đảng ta xác định trong thời gian nào?

☐ Trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh.

☐ Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh và trước khi quân đội Đồng minh vào nước ta.

☐ Ngay khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.

☐ Một năm sau khi quân đội Đồng minh vào nước ta tước khí giới quân Nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố

Lời giải chi tiết

+) Lệnh Tổng khởi nghĩa được Đảng ta đưa ra trong Hội nghị nào?

☒ Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Tân Trào (Tuyên Quang).

+) Thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng trong cả nước được Đảng ta xác định trong thời gian nào?

☒ Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh và trước khi quân đội Đồng minh vào nước ta.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài