Bài 2 trang 22 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì của cách mạng nước ta?

☐ Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

☐ Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

☐ Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

☐ Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+) Ai là người đã thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam?

☐ Nguyễn Ái Quốc.

☐ Trịnh Đình Cửu.

☐ Lê Hồng Sơn.

☐ Lê Hồng Phong.

+) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã thông qua các văn kiện nào?

☐ Tuyên ngôn, Điều lệ.

☐ Luận cương chính trị.

☐ Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

☐ Đường cách mệnh.

+) Ai là người đã soạn thảo ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng ta?

☐ Trần Phú.

☐ Nguyễn Ái Quốc.

☐ Nguyễn Văn Cừ.

☐ Hồ Tùng Mậu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

+) Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã diễn ra sự kiện lịch sử gì của cách mạng nước ta?

☒ Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+) Ai là người đã thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam?

☒ Nguyễn Ái Quốc.

+) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) đã thông qua các văn kiện nào?

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

+) Ai là người đã soạn thảo ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng ta?

 Nguyễn Ái Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.