Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 9


Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Sử 9. Hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Đề bài

Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Nguyễn Ái Quốc tại Đại Hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tháng 12 - 1920)

+) Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

☐ Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.

☐ Đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

☐ Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

☐ Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của đế quốc Pháp.

+) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?

☐ Tạo tiếng vang với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa.

☐ Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

☐ Là sự chuẩn bị quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Người đứng ra thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp sau.

☐ Là mốc son đánh dấu Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

Lời giải chi tiết

+) Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

☒ Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.

☒ Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

+) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?

☒ Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài