Bài 1 trang 20 tập bản đồ Lịch sử 9


Đề bài

Quan sát ảnh chụp dưới đây và dựa vào SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

Nguyễn Ái Quốc tại Đại Hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tháng 12 - 1920)

+) Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

☐ Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.

☐ Đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

☐ Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

☐ Vạch trần chính sách đàn áp, bóc lột dã man của đế quốc Pháp.

+) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?

☐ Tạo tiếng vang với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa.

☐ Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

☐ Là sự chuẩn bị quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Người đứng ra thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp sau.

☐ Là mốc son đánh dấu Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

Lời giải chi tiết

+) Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động gì tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920)

☒ Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba.

☒ Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

+) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (12 – 1920) có ý nghĩa như thế nào tới quá trình hoạt động cách mạng của người?

☒ Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.