25 câu trắc nghiệm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mức độ khó

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nông nghiệp của Hoa Kì không có đặc điểm nào sau đây.

 • A Nền nông nghiệp hàng hóa sớm được hình thành và phát triển mạnh
 • B Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là xí nghiệp nông nghiệp
 • C  Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới
 • D Phân bố sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là trang trại chứ không phải xí nghiệp nông nghiệp

=> đặc điểm B không đúng

=> đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Điểm giống nhau giữa vùng phía Đông và vùng phía Tây của Hoa Kì là gì?

 • A Đều có các đồng bằng ven biển, đất phì nhiêu.
 • B Đều là nơi tập trung nhiều kim loại màu.
 • C Đều có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.
 • D Đều có các dãy núi chạy song song theo hướng bắc – nam.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau giữa vùng phía Đông và vùng phía Tây của Hoa Kì là đều có các đồng bằng ven biển đất đai màu mỡ. Vùng phía Tây ven biển Thái Bình Dương có các đồng bằng nhỏ, đất tốt… Vùng phía Đông có các đồng bằng phù sa ven Địa Tây Dương, đất phì nhiêu…(sgk Địa lí 11 trang 38)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Sự phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì chịu tác động chủ yếu nhất của các điều kiện

 • A đất đai và khí hậu.            
 • B thị trường và lao động.
 • C  khí hậu và giống cây.                  
 • D giống cây và thị trường.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Sự phân hóa lãnh thổ sản xuất Hoa Kì chịu tác động chủ yếu nhất của các điều kiện thị trường và lao động. Đối với các nước có trình độ phát triển kinh tế cao thì sự phân hóa lãnh thổ sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Nơi nào được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì?

 • A Bán đảo A-las-ca.       
 • B Ngũ Hồ. 
 • C Bán đảo Flo – ri – đa.    
 • D Quần đảo Ha – oai.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nơi được xem là “thiên đường du lịch” của Hoa Kì là Quần đảo Ha – oai

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Hoạt động điện lực nào sau đây ở Hoa Kì  không sử dụng nguồn năng lượng sạch, tái tạo?

 • A điện mặt trời
 • B điện gió
 • C điện địa nhiệt
 • D nhiệt điện

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhiệt điện không sử dụng nguồn năng lượng sạch vì nguyên liệu chính cho các nhà máy nhiệt điện là nguyên, nhiên liệu hóa thạch như : than, dầu, khí...

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Biết số dân Hoa Kỳ giữa năm 2015 là 321,2 triệu người và tỉ lệ dân thành thị là 81%, vậy số dân thành thị của Hoa Kì tại thời điểm đó là

 • A 240,0 nghìn người. 
 • B 260,2 nghìn người.
 • C 260, 2 triệu người. 
 • D 240,2 triệu người.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Biết số dân Hoa Kỳ giữa năm 2015 là 321,2 triệu người và tỉ lệ dân thành thị là 81%, vậy số dân thành thị của Hoa Kì tại thời điểm đó là 321,2 *81% = 260,172 triệu người

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Phần phía tây và phía bắc của vùng trung tâm Hoa Kì thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc vì có

 • A nhiều thức ăn chế biến công nghiệp.
 • B nhiều hoa màu lương thực.
 • C nguồn thực phẩm phong phú.
 • D nhiều đồng cỏ rộng lớn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phần phía tây và phía bắc của vùng trung tâm Hoa Kì thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc vì có nhiều đồng cỏ rộng lớn trên các đồi núi, sơn nguyên

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho biểu đồ sau:

Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kì từ 1995 – 2010

Nhận xét nào sau đây “không đúng” về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì:

 • A Hoa kì là nước xuất siêu
 • B  Hoa Kì là nước nhập siêu
 • C  Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì luôn thấp hơn giá trị nhập khẩu
 • D  Giá trị xuất khẩu của Hoa Kì tăng giảm không ổn định

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào biểu đồ Cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kì từ 1995 – 2010, nhận xét thấy Hoa Kì là nước nhập siêu (tỉ trọng nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu)

=> nhận xét Hoa Kì là nước xuất siêu là không đúng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI CỦA  HOA KÌ,

GIAI ĐOẠN 2000 – 2014

     

Nhận xét nào sau đây đúng nhất về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của Hoa Kì, giai đoạn 2000 – 2014.

 • A Tỉ trọng nhóm tuổi dưới 15 và nhóm tuổi từ 15 – 65 giảm, tỉ trọng nhóm tuổi trên 65 tăng.
 • B Nhóm  tuổi dưới 15 đang giảm, nhóm tuổi trong tuổi lao động có xu hướng tăng.
 • C Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Hoa Kì không có sự thay đổi trong giai đoạn trên.
 • D Tỉ trọng nhóm tuổi dưới tuổi lao động và nhóm tuổi trên 65 tuổi có xu hướng tăng lên.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào biểu đồ cơ cấu dân số theo độ tuổi của Hoa Kì, giai đoạn 2000-2014, nhận xét thấy cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Hoa Kì có thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng nhóm tuổi <15 và nhóm 15-65; tăng tỉ trọng nhóm tuổi >65 tuổi

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Trong cơ cấu GDP của Hoa Kì, ngành nông nghiệp có tỉ trọng ngày càng giảm là do

 • A ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp kém phát triển, chất lượng sản phẩm thấp.
 • B nhà nước không đầu tư cho nông nghiệp, sản lượng nông nghiệp ngày càng giảm.
 • C điều kiện tự nhiên không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.
 • D tốc độ tăng trưởng GDP của nông nghiệp tăng chậm hơn so với công nghiệp, dịch vụ.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trong cơ cấu GDP của Hoa Kì, ngành nông nghiệp có tỉ trọng ngày càng giảm là do tốc độ tăng trưởng GDP của nông nghiệp tăng chậm hơn so với công nghiệp, dịch vụ. Mặc dù là một trong những nước có nền nông nghiệp hiện đại đứng hàng đầu thế giới nhưng so với công nghiệp và dịch vụ mang lại lợi nhuận cao hơn thì tất yếu nông nghiệp có tỉ trọng nhỏ và xu hướng giảm trong cơ cấu kinh tế, nhường chỗ cho công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ hơn

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Tài nguyên khoáng sản ở vùng phía Đông của Hoa Kì là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp nào sau đây?

 • A khai khoáng, luyện kim đen, nhiệt điện.
 • B khai khoáng, luyện kim màu, nhiệt điện.
 • C khai khoáng, luyện kim đen, đóng tàu.
 • D khai khoáng, luyện kim màu, đóng tàu.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Vùng núi phía Đông Hoa Kì tập trung các loại khoáng sản với trữ lượng lớn như: than đá và quặng sắt nằm lộ thiên, dễ khai thác. Tài nguyên khoáng sản ở vùng núi phía Đông của Hoa Kì là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, luyện kim đen và nhiệt điện.

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Ngành giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng trong vận chuyến hành khách giữa Hoa Kì với các nước trên thế giới là

 • A đường biển.
 • B đường hàng không.
 • C đường bộ.
 • D đường sắt.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Ngành vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hành khách giữa Hoa Kì với các nước trên thế giới. Mỗi ngày có tới hàng ngàn chuyến bay ở đất nước này, một số hãng hàng không lớn nhất Hoa Kì là United Airlines, American Airlines…

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Lợi ích chủ yếu do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

 • A nguồn tri thức, vốn.
 • B sự đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo.
 • C làm phong phú thêm nền văn hóa.
 • D làm đa dạng về chủng tộc.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vốn và lực lượng lao động lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu (xem thêm thông tin SGK/39).

Chọn: A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Với diện tích tự nhiên là 9629 nghìn km2, dân số năm 2017 là 327,5 triệu người, mật sộ dân số trung bình của Hoa Kỳ khoảng

 • A 33 người/km2
 • B 34 người/km2
 • C 31 người/km2
 • D 32 người/km2

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Công thức: Mật độ dân số = Dân số / Diện tích (người/km2)

=> Mật độ dân số Hoa Kỳ là: 327,5 / 9,629  = 34 người/km2

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Nhận định không đúng về thuận lợi chủ yếu để phát triển kinh tế của Hoa Kì là?

 • A  Tài nguyên thiên nhiên giàu có
 • B Nguồn lao động trình độ cao dồi dào
 • C Nền kinh tế không bị chiến tranh tàn phá
 • D Phát triển từ một nước tư bản lâu đời

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hoa Kì đã từng là thuộc địa của nước Anh, về sau giành được độc lập và có sự phát triển mạnh mẽ, khác với các nước tư bản lâu đời ở Tây Âu => đặc điểm không đúng về thuận lợi để phát triển kinh tế của Hoa Kì là đáp án D

=> chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Nguyên nhân quan trọng nhất để Hoa Kỳ vươn lên trở thành siêu cường kinh tế thế giới là do  

 • A có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, trữ lượng lớn.
 • B có chính sách phát triển linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thực tế.
 • C có vị trí địa lí thuận lợi.
 • D ít chịu thiệt hại trong Chiến tranh thế giới lần II.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân quan trọng nhất để Hoa Kỳ vươn lên trở thành siêu cường kinh tế thế giới là Hoa Kỳ có chính sách phát triển linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thực tế với nền kinh tế trên thế giới.

Chọn: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cho lược đồ:

Phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì

Dựa vào lược đồ trên, hãy cho biết khu vực ven Ngũ Hồ (trừ hồ Thượng) và khu vực ven biển Đại Tây Dương thuộc các bang vùng Đông Bắc của Hoa Kì chủ yếu trồng

 • A củ cải đường và lúa mì.
 • B lúa mì và lúa gạo.
 • C cây ăn quả nhiệt đới và ngô.
 • D cây ăn quả và rau xanh.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Khu vực ven Ngũ Hồ (trừ hồ Thượng) và khu vực ven biển Đại Tây Dương thuộc các bang vùng Đông Bắc của Hoa Kì chủ yếu trồng cây ăn quả và rau xanh.(kí hiệu nền màu nâu đậm nhất)

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Các bang vùng Đông Bắc là nơi có mật độ dân cư đông đúc nhất Hoa Kì vì

 • A nơi đây tập trung nhiều thành phố lớn.
 • B có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.
 • C có địa hình thấp thuận tiện giao thông.                         
 • D có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Vùng Đông Bắc tập trung nhiều thành phố, đô thị lâu đời như: Oa- sinh-tơn, Niu-I-ooc, Phi-la-đen-phi-a..

Lời giải chi tiết:

Vùng Đông Bắc tập trung nhiều thành phố, đô thị lâu đời như: Oa- sinh-tơn, Niu-I-ooc, Phi-la-đen-phi-a..; công nghiệp của vùng hình thành sớm và phát triển mạnh mẽ với nhiều ngành truyền thống như cơ khí, đóng tàu, hóa chất, ô tô…

=> Vùng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời -> thu hút dân cư đông đúc.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa?

 • A Dân sống ở thành thị đều có trình độ cao.
 • B Tỉ lệ dân thành thị thuộc loại cao thế giới.
 • C Dân sống trong các thành phố vừa và nhỏ.
 • D Cơ sở hạ tầng đô thị vào loại nhất thế giới.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Dân số đông tập trung đông đúc trong các đô thị lớn sẽ gây sức ép về vấn đề xã hội (ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội).

Lời giải chi tiết:

Dân số Hoa Kì phân bố trong các thành phố vừa và nhỏ, góp phần giảm sức ép dân số lên các siêu đô thị => từ đó hạn chế các tiêu cực của đô thị hóa (về môi trường, tệ nạn xã hội…)

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Ý nào sau đây không phải là thuận lợi mà vị trí địa lí mang lại cho Hoa Kì để phát triển kinh tế?

 • A Dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Mỹ La tinh rộng lớn.
 • B Tránh được ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh thế giới
 • C Dễ dàng giao lưu giữa miền Đông và miền Tây đất nước.
 • D Thuận lợi phát triển kinh tế biển.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thuận lợi mà vị trí địa lí mang lại cho Hoa Kì để phát triển kinh tế là:

- Phía Nam giáp với khu vực Mĩ latinh => thị trường tiêu thụ rộng lớn của Hoa Kì, đồng thời là nơi cung cấp nguyên, nhiên liệu dồi dào cho sản xuất. => A đúng

- Hoa Kì nằm ở phía Tây, được bao bọc bởi các đại dương rộng lớn => tránh được những ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh thế giới => B đúng

- Vị trí tiếp giáp vùng biển rộng lớn => thuận lợi cho  phát triển kinh tế biển => D đúng

- Lãnh thổ rộng lớn, địa hình có sự đối lập giữa phía tây và phía đông => giao thông đông – tây gặp một số hạn chế. => đây không phải là thuận lợi của vị trí địa lí mang lại cho Hoa Kì để phát triển kinh tế => C sai

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nguyên nhân chính làm cho Hoa Kì là nước nhập siêu lớn trong thời gian gần đây không phải do

 • A Chính mức sống cao nên nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của người dân.
 • B Nhập khẩu tài nguyên để dành tài nguyên trong nước cho tương lai.
 • C Giá thành nhập khẩu cao hơn với hàng sản xuất trong nước.
 • D Đô la là đồng tiền mạnh trên thế giới.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân chính làm cho Hoa Kì là nước nhập siêu lớn trong thời gian gần đây không phải do Giá thành nhập khẩu cao hơn với hàng sản xuất trong nước vì Hoa Kì nhập khẩu nhiều hàng hóa, nguyên liệu có giá thành rẻ hơn sản xuất trong nước từ các nước đang phát triển như hàng may mặc, da giày…

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Thời tiết ở vùng Trung tâm của Hoa Kì thường bị biến động mạnh là do

 • A giáp với Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.   
 • B ảnh hưởng của dòng biển nóng Gơn-Xtrim.
 • C địa hình có dạng lòng máng theo hướng Bắc - Nam.
 • D nằm trong vành đai cận nhiệt đới và ôn đới.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Thời tiết ở vùng Trung tâm của Hoa Kì thường bị biến động mạnh là do địa hình có dạng lòng máng theo hướng Bắc – Nam, tạo điều kiện cho các khối khí từ phương Bắc xuống và phía Nam lên xâm nhập sâu vào nội địa, giao tranh ảnh hưởng và gây lên những nhiễu động lớn về thời tiết

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phân bố dân cư của Hoa Kì thay đổi theo hướng từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương là

 • A khu vực mới có điều kiện khí hậu rất thuận lợi.
 • B khu vực Đông Bắc có mật độ dân số quá cao
 • C để phù hợp với quá trình khai thác lãnh thổ
 • D khu vực mới rất giàu tài nguyên khoáng sản

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phân bố dân cư của Hoa Kì có sự thay đổi theo hướng từ các bang vùng Đông Bắc (lịch sử khai thác lâu đời) đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương vì để phù hợp với quá trình khai thác lãnh thổ. Ví dụ: sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương, kéo theo sự thay đổi phân bố dân cư.

Chọn: C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nông nghiệp của Hoa Kì không có đặc điểm nào sau đây.

 • A Nền nông nghiệp hàng hóa sớm được hình thành và phát triển mạnh
 • B Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là xí nghiệp nông nghiệp
 • C  Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới
 • D Phân bố sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là trang trại chứ không phải xí nghiệp nông nghiệp

=> đặc điểm B không đúng

=> đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Điểm giống nhau về địa hình giữa các vùng tự nhiên Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ là?

 • A Giàu có về kim loại màu.
 • B Địa hình chủ yếu là gò đồi.
 • C Có các đồng bằng ven biển.
 • D Diện tích rừng tương đối lớn.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Liên hệ về đặc điểm các miền địa hình ở vùng phía Đông, phía Tây và vùng trung tâm lãnh thổ trung tâm Hoa Kì.

Lời giải chi tiết:

Ba vùng địa hình của lãnh thổ trung tâm Hoa Kì đều có địa hình đồng bằng ven biển:

- Vùng phía đông có đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương: diện tích tương đối lớn,đất đai phì nhiêu.

- Vùng phái tây có các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương.

- Vùng trung tâm có đồng bằng phù sa ở phía Nam.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài