25 câu trắc nghiệm Hợp chúng quốc Hoa Kì mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Nhận xét không đúng về Hoa Kỳ

 • A Quốc gia rộng lớn nhất thế giới
 • B Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
 • C Dân cư được hình thành chủ yếu do quá trình nhập cư
 • D Nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Diện tích lớn nhất thế giới phải là Liên Bang Nga

=> Nhận xét A không đúng

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Nhận xét không đúng về đặc điểm tự nhiên vùng núi Coóc-đi-e là

 • A Gồm các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000 m, chạy song song theo hướng Bắc-Nam
 • B Xen giữa các dãy núi là bồn địa và cao nguyên có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc
 • C Ven Thái Bình Dương là các đồng bằng nhỏ hẹp, đất tốt, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt hải dương
 • D Có nhiều kim loại màu (vàng, đồng, chì), tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm tự nhiên vùng núi Coóc-đi-e là

- Gồm các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000 m, chạy song song theo hướng Bắc-Nam

- Xen giữa các dãy núi là bồn địa và cao nguyên có khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc

- Ven Thái Bình Dương là các đồng bằng nhỏ hẹp, đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới hải dương

D. Có nhiều kim loại màu (vàng, đồng, chì), tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn

=> nhận xét C Ven Thái Bình Dương là các đồng bằng nhỏ hẹp, đất tốt, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt hải dương là không đúng

=> đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Thủ đô của Hoa Kì là

 • A Oa-sinh-tơn    
 • B New York  
 • C Lôt Ăngiơlet      
 • D Sicago

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Thủ đô của Hoa Kì là Oa-sinh-tơn    

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Vị trí địa lý của Hoa Kỳ không có đặc điểm nào

 • A Nằm ở bán cầu Tây
 • B Nằm ở giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
 • C Tiếp giáp với Canada và khu vực Mĩ la tinh
 • D  Nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Hoa Kì nằm giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và không giáp Ấn Độ Dương => nhận xét D không đúng

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Nhận xét không chính xác về đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kỳ là:

 • A Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồng bằng
 • B Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt
 • C Khoáng sản có nhiều loại vơi trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên
 • D Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu cận nhiệt

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm tự nhiên của vùng Trung tâm Hoa Kỳ

- Phía phía Tây và phía Bắc có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ rộng, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi

- Phần phía Nam là đồng bằng phù sa màu mỡ thuận lợi trồng trọt

- Khoáng sản có nhiều loại vơi trữ lượng lớn như than, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên

- Phía bắc có khí hậu ôn đới, phía nam ven vịnh Mê-hi-cô có khí hậu cận nhiệt đới

=> nhận xét Phần phía Tây và phía Bắc có địa hình đồng bằng là không đúng

=> đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Địa hình chủ yếu là đồi núi, trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai Hoa Kỳ là đặc điểm tự nhiên của

 • A vùng Tây Hoa Kỳ  
 • B vùng phía Đông Hoa Kỳ
 • C vùng Trung tâm Hoa Kỳ
 • D vùng bán đảo Alatxca

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Alatxca là bán đảo rộng lớn, nằm ở tây bắc của Bắc Mĩ, địa hình chủ yếu là đồi núi. Đây là nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai của Hoa Kì

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là

 • A Vùng phía Tây, vùng trung tâm, vùng phía Đông
 • B Vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam
 • C Vùng núi trẻ Coóc- đi-e, vùng Trung tâm, vùng núi già Apalát
 • D Vùng núi trẻ Coóc-đi-e, vùng núi già Apalát, đồng bằng ven Đại Tây Dương

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên: vùng phía Tây, vùng phía Đông, vùng Trung tâm (sgk trang 37-38)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do

 • A nhập cư     
 • B  tỉ suất sinh cao
 • C  tỉ suất gia tăng tự nhiên  
 • D  tuổi thọ trung bình tăng cao 

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dân số Hoa Kì tăng nhanh, một phần quan trọng là do nhập cư (sgk trang 39)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là

 • A trang trại            
 • B xí nghiệp nông nghiệp
 • C vùng nông nghiệp     
 • D hộ gia đình

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là trang trại (sgk trang 44)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhận xét không đúng về đặc điểm tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kỳ là

 • A Gồm dãy núi già Apalát và các đồng bằng ven Đại Tây Dương
 • B Dãy núi già Apalát cao trung bình 1000-1500 m, sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang
 • C Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương diện tích nhỏ, đất khá màu mỡ, khí hậu mang tính chất nhiệt đới và cận nhiệt đới hải dương
 • D Vùng núi Apalát có nhiều than đá, quặng sắt, trữ lượng lớn nằm lộ thiên, nguồn thủy năng phong phú

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm tự nhiên vùng phía Đông Hoa Kỳ là

 - Gồm dãy núi già Apalát và các đồng bằng ven Đại Tây Dương

 - Dãy núi già Apalát cao trung bình 1000-1500 m, sườn thoải, nhiều thung lũng rộng cắt ngang  

- Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương diện tích tương đối lớn, đất đai phì nhiêu, khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, thuận lợi trồng nhiều loại cây lương thực, cây ăn quả (sgk trang 38)

 - Vùng núi Apalát có nhiều than đá, quặng sắt, trữ lượng lớn nằm lộ thiên, nguồn thủy năng phong phú

=> nhận xét C Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương diện tích nhỏ, đất khá màu mỡ, khí hậu mang tính chất nhiệt đới và cận nhiệt đới hải dương là chưa đúng

=> đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Phần lớn dân cư Hoa Kì có nguồn gốc

 • A châu Á      
 • B châu Phi  
 • C Châu Âu  
 • D Mĩ Latinh

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hiện nay, 83% dân cư Hoa Kì có nguồn gốc châu Âu (sgk trang 39)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Nhận xét đúng về quy mô nền kinh tế Hoa Kì

 • A  Nền kinh tế phát triển rực rỡ sớm nhất thế giới
 • B Nền kinh tế hiện đại, chỉ đứng sau Anh, Pháp
 • C Nền kinh tế đứng đầu thế giới từ 1890 đến nay
 • D GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới 

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hoa Kì được thành lập năm 1776 nhưng đến 1890 nền kinh tế đã vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến nay (sgk trang 41)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Ngành dịch vụ ở Hoa Kì có những đặc điểm gì? Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu của Hoa Kì?

Lời giải chi tiết:

Dịch vụ phát triển mạnh, chiếm 79,4% gdp (2004)

            - Ngoại thương:

            + chiếm 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới, giá trị nhập siêu ngày càng lớn 

            - Giao thông vận tải:

            + hệ thống đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới 

            + có số sân bay nhiều nhất thế giới với 30 hãng hàng không đảm nhiệm 1/3 số khách hàng thế giới 

            + các ngành vận tải khác cũng phát triển 

            - Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

            + Tài chính: hệ thống ngân hàng tài chính phát triển mạnh có mặt khắp thế giới 

            + Thông tin liên lạc:hiện đại có nhiều vệ tinh, thiết lập hệ thống định vị toàn cầu 

            + Du lịch phát triển mạnh, doanh thu lớn 

* Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu của Hoa Kì là các trang trại. Số lượng trang trại có xu hướng giảm, nhưng diện tích bình quân mỗi trang trại lại tăng (dẫn chứng)

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Những thách thức của khu vực hóa kinh tế là:

 • A  Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế
 • B Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn
 • C Bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên
 • D Nảy sinh các vấn đề về tự chủ kinh tế, quyền lực quốc gia

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các ý A, B, C đều là những lợi ích cả khu vực hóa kinh tế, chỉ có D là thách thức, khóa khăn của khu vực hóa kinh tế

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Hiện nay, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ đang mở rộng xuống vùng

 • A phía Tây Bắc và ven Thái Bình Dương
 • B phía Nam và ven Thái Bình Dương
 • C phía Đông Nam và ven vịnh Mêhicô
 • D ven Thái Bình Dương và vịnh Mêhicô

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trước đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc…Hiện nay sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại như hóa dầu, hàng không – vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Vùng trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới nằm ở:

 • A Ven vịnh Mê-hi-cô
 • B Vùng ngũ hồ
 • C  Đông Bắc     
 • D Dọc ven sông Mixixipi

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dựa vào hình 6.6 sgk trang 44, vùng trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới nằm ở ven vịnh Mê-hi-cô (chú ý tránh nhầm lẫn với kí hiệu vùng trồng lúa mì, ngô, củ cải đường...)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Dân cư nước nào sau đây hình thành chủ yếu do quá trình nhập cư?

 • A Nhật Bản.        
 • B  Trung Quốc.      
 • C Hoa Kì. 
 • D Liên Bang Nga.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Dân cư Hoa Kì hình thành chủ yếu do nhập cư (sgk Địa lí 11 trang 39)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Hình dạng lãnh thổ cân đối tạo thuận lợi gì cho Hoa Kì

 • A Phân bố sản xuất và phát triển giao thông     
 • B Phát triển công nghiệp
 • C Phân bố dân cư hợp lí        
 • D Giao lưu với các quốc gia trên thế giới

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hình dạng lãnh thổ cân đối là một thuận lợi cho phân bố sản xuất và phát triển giao thông ở Hoa Kì (sgk trang 36)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Trong ngành công nghiệp khai khoáng, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về khai thác

 • A vàng, bạc       
 • B chì, than đá
 • C  phốt phát, môlipđen  
 • D dầu mỏ, đồng

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Trong ngành công nghiệp khai khoáng, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về khai thác phốt phát, môlipđen (sgk trang 43)

=> Chọn đáp án C                  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là

 • A vùng núi trẻ Coóc-di-e, vùng núi già Apalát, đồng bằng ven Đại Tây Dương.
 • B vùng núi trẻ Coóc-di-e, vùng Trung tâm, vùng núi già Apalát.
 • C vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam.
 • D  vùng phía Tây, vùng trung tâm, vùng phía Đông

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mỹ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là vùng phía Tây, vùng trung tâm, vùng phía Đông (sgk Địa lí 11 trang 37-38)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mỹ tiếp giáp hai đại dương nào sau đây?

 • A Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. 
 • B Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
 • C Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
 • D  Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm Bắc Mỹ tiếp giáp hai đại dương: Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía

 • A nam và ven Thái Bình Dương.       
 • B nam và ven Đại Tây Dương.
 • C tây và ven Đại Tây Dương.                
 • D bắc và ven Thái Bình Dương.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía nam và ven Thái Bình Dương (sgk Địa lí 11 trang 40)

=> Chọn đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng

 • A Trung tâm.  
 • B phía Tây.             
 • C Đông Bắc.       
 • D phía Nam.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùngĐôngBắc (sgk Địa lí 11 trang 43)

=> Chọn đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Nhận định nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì?

 • A Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương chỉ phát triển ngành công nghiệp truyền thống.
 • B Tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP ngày càng tăng nhanh.
 • C Công nghiệp khai khoáng chiếm hầu hết giá trị hàng xuất khẩu.
 • D  Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Nhận định đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì là: Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì (sgk Địa lí 11 trang 42)

=> Chọn đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ngành dịch vụ của Hoa Kì không có đặc điểm

 • A  Hệ thống các loại đường và phương tiện vân tải của Hoa Kì hiện đại nhất thế giới
 • B Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, Hoa Kì là nước xuất siêu
 • C Các tập đoàn tài chính ngân hàng thu hút nhiều lao động và hoạt động rộng khắp thế giới
 • D  Hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, ngành du lịch phát triển mạnh

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 2004 chiếm khoảng 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới  Từ năm 1990 đến 2004, giá trị nhập siêu của Hoa Kì ngày càng lớn (sgk trang 41) => Hoa Kì có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhưng lại là nước nhập siêu

=> Chọn đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.Hỏi bài