Câu hỏi 4 trang 92 SGK Đại số 10


Đề bài

Giải bất phương trình \({x^3}-{\rm{ }}4x < 0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Biến đổi vế trái bất phương trình về dạng tích.

- Lập bảng xét dấu và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{x^3}\;-{\rm{ }}4x < 0{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}x\left( {{x^2}\; - {\rm{ }}4} \right) < 0}\\
{ \Leftrightarrow {\rm{ }}x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}2} \right)\left( {x{\rm{ }} + {\rm{ }}2} \right) < 0}
\end{array}\)

 

Ta có: \(x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2;\)

\(x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - 2\) 

Bảng xét dấu: 

Từ bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = (-∞;-2) ∪ (0;2)\)


Bình chọn:
3.5 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.