Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

Trả lời:

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau. Ví dụ: Lăng Bác, Chủa Một Cột, Hồ Gươm, Phố Cổ...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan