Bài 14. Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

Bình chọn:
4.4 trên 78 phiếu
Câu 1 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trong mô hình dự án phim của Movie Maker, các đối tượng dữ liệu cùng kiểu (ảnh, clip, nhạc, lời thoại, phụ đề) có thể đặt chồng lên nhau được hay không?

Xem lời giải

Câu 2 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em có hai đoạn video quay bằng điện thoại động, hãy nêu cách dùng Movie Maker để kết nối hai đoạn video đó thành một đoạn.

Xem lời giải

Câu 3 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em có một tệp ảnh mô tả phong cảnh quê hương em...

Xem lời giải

Câu 4 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy dùng phần mềm Movie Maker để biên tập lại một video con có sẵn hoặc sưu tầm được để tạo một phim hoàn chỉnh,...

Xem lời giải

Câu 5 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Có cách nào để đưa vào lớp nhạc nền của dự án phim đồng thời hai bản nhạc được hay không?...

Xem lời giải

Câu 6 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy dùng phần mềm Movie Maker tạo một phim hoàn chỉnh theo chủ đề nào đó, thời lượng không quá 10 phút. Em có thể tự chụp ảnh, quay video hoặc tìm và lấy tư liệu ảnh, video từ Internet...

Xem lời giải

Câu 7 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Quan sát các hình ảnh sau để có được cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình. Sử dụng phần mềm Audacity để thiết lập các thuyết minh từ cảm xúc và suy nghĩ đã có...

Xem lời giải