CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bình chọn:
4.3 trên 57 phiếu
Câu 1 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thông tin trên trang web có phải là đa phương tiện không? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Theo em, thông tin nhận được qua công nghệ thực tế ảo có phải là đa phương tiện không?...

Xem lời giải

Câu 3 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ảnh động (animation) và phim (video) có những điểm gì giống nhau, khác nhau?

Xem lời giải

Câu 4 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống mà em biết.

Xem lời giải

Câu 5 trang 121 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn thảo bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa...

Xem lời giải

Câu 1 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy thu một bài hát của em. Sau khi chỉnh sửa, xuất tệp âm thanh mp3.

Xem lời giải

Câu 2 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em tự thu âm một bài hát. Sau khi thu xong thì phần đầu và cuối của tệp âm thanh thừa nhiều tạp âm...

Xem lời giải

Câu 3 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em có hai tệp âm thanh độc lập. Có thể ghép nối hai tệp đó theo thứ tự thời gian vào thành một tệp được hay không? Hãy nêu cách làm

Xem lời giải

Câu 4 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy thực hiện một dự án âm thanh trên Audacity với các công việc sau...

Xem lời giải

Câu 5 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học lớp 9

Trong phần mềm Audacity có thể thực hiện việc hoán đổi vị trí hai đoạn âm thanh được hay không? Nếu được thì thực hiện thế nào?

Xem lời giải

Câu 6 trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học lớp 9

Em được giao nhiệm vụ thực hiện một bài thuyết trình hoàn chỉnh về một chủ đề liên quan đến môn học mà em thích...

Xem lời giải

Bài 1 trang 133 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Dùng phần mềm Audacity để tạo một sản phẩm âm thanh hoàn chỉnh

Xem lời giải

Câu 1 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trong mô hình dự án phim của Movie Maker, các đối tượng dữ liệu cùng kiểu (ảnh, clip, nhạc, lời thoại, phụ đề) có thể đặt chồng lên nhau được hay không?

Xem lời giải

Câu 2 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em có hai đoạn video quay bằng điện thoại động, hãy nêu cách dùng Movie Maker để kết nối hai đoạn video đó thành một đoạn.

Xem lời giải

Câu 3 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em có một tệp ảnh mô tả phong cảnh quê hương em...

Xem lời giải

Câu 4 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy dùng phần mềm Movie Maker để biên tập lại một video con có sẵn hoặc sưu tầm được để tạo một phim hoàn chỉnh,...

Xem lời giải

Câu 5 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Có cách nào để đưa vào lớp nhạc nền của dự án phim đồng thời hai bản nhạc được hay không?...

Xem lời giải

Câu 6 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hãy dùng phần mềm Movie Maker tạo một phim hoàn chỉnh theo chủ đề nào đó, thời lượng không quá 10 phút. Em có thể tự chụp ảnh, quay video hoặc tìm và lấy tư liệu ảnh, video từ Internet...

Xem lời giải

Câu 7 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Quan sát các hình ảnh sau để có được cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình. Sử dụng phần mềm Audacity để thiết lập các thuyết minh từ cảm xúc và suy nghĩ đã có...

Xem lời giải

Bài 1 trang 152 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Tạo một video ngắn bằng Movie Maker

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất