CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê những điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình làm việc của Word và màn hình làm việc của Powerpoint

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 5. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5. Trang 69 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nếu thầy cô sử dụng bài giảng điện tử để giảng bài

Xem chi tiết
Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khung văn bản trên trang chiếu là gì?

Xem chi tiết
Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

Xem chi tiết
Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu trong một bài trình chiếu được không

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy so sánh các khả năng định dạng văn bản của Powerpoint và của Word và cho nhận xét

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

Xem chi tiết
Câu 5. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5. Trang 87 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu

Xem chi tiết
Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu

Xem chi tiết
Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp các trang chiếu

Xem chi tiết
Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của ảnh kia. tại sao

Xem chi tiết
Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5. Trang 97 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo bài trình chiếu gốm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 76 bằng cách sử dụng mẫu

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất