CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Câu 1 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ngoài bảng viết và hình vẽ, hãy liệt kê thêm một số công cụ hỗ trợ trình bày mà em biết?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết hai chức năng chính của phần mềm trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 3 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4 trang 66 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nhớ lại cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word và khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint theo cách tương tự...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint và quan sát trang chiếu được tạo ra...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 72 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4 trang 72 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Có ý kiến cho rằng nội dung văn bản trong bài trình chiếu chỉ nên là dàn ý của nội dung bài thuyết trình. Em nghĩ thế nào về ý kiến này?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 72 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5 trang 72 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy sưu tầm các nội dung về một vài thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 73 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9 Bài 1 trang 73 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Khởi động và làm quen với Powerpoint

Xem chi tiết
Bài 2 trang 75 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9 Bài 2 trang 75 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Nhập nội dung cho bài trình chiếu

Xem chi tiết
Bài 3 trang 75 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9 Bài 3 trang 75 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Trình chiếu

Xem chi tiết
Câu 1 trang 80 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 1 trang 80 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu tác dụng của màu nền trang chiếu và định dạng văn bản trong một bài trình chiếu.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 80 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 2 trang 80 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 80-81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 3 trang 80-81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo màu nền các trang chiếu được chọn...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 4 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Sử dụng các lệnh định dạng văn bản để định dạng nội dung văn bản sao cho : + Văn bản dễ đọc (nên dùng phông chữ có các chữ không chân như Arial);...

Xem chi tiết
Câu 5 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 5 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Lợi ích của việc tạo bài trình chiếu dựa trên một mẫu có sẵn là gì?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9 Câu 6 trang 81 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy truy cập Internet và sưu tầm hình ảnh về các thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho bài tập tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó trong bài học sau.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 86 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9 Bài 2 trang 86 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Áp dụng mẫu định dạng

Xem chi tiết
Bài 3 trang 86 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9 Bài 3 trang 86 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài