CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

Bình chọn:
4.8 trên 69 phiếu
Câu 1 trang 94 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi chèn hai hình ảnh trên một trang chiếu, em thấy một hình ảnh che lấp một phần của ảnh kia. Tại sao?...

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tạo bài trình chiếu gồm các trang chiếu với màu nền khác nhau tương tự như hình 3.37 dưới đây ...

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em (bài tập 6, Bài 9), hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè...

Xem lời giải

Câu 5 trang 95 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu những ưu điểm khi làm việc với bài trình chiếu trong chế độ hiển thị sắp xếp các trang chiếu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Thêm hình ảnh minh họa vào trang chiếu

Xem lời giải

Bài 2 trang 97 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Trình chiếu bài trình chiếu để kiểm tra kết quả

Xem lời giải

Câu 1 trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em có thể đặt hiệu ứng để các trang chiếu tự động được hiển thị lần lượt

Xem lời giải

Câu 3 trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?

Xem lời giải

Câu 4 trang 104 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy nêu một số điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu

Xem lời giải

Bài 1 trang 107 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Tạo bộ sưu tập ảnh

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Tạo bài trình chiếu

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9

Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất