Bài 1 trang 107 sách giáo khoa (SGK) Tin học 9


Đề bài

Bài 1: Thêm hiệu ứng động cho bài trình chiếu

Lời giải chi tiết

1. Tiến hành thêm hiệu ứng chuyển cho trang chiếu:

Bước 1: Mở bài trình chiếu đã lưu trong bài thực hành 7. 

Bước 2: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

Bước 3: Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu trong nhóm Transition to This Slide.

Bước 4: Nháy lệnh Apply To All trong nhóm Timing nếu muốn áp dụng kiểu hiệu ứng chuyển đã chọn cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu; nếu không, hiệu ứng chỉ được áp dụng cho các trang chiếu đã được chọn trước.

* Nháy nút Slide Show ở phía dưới bên phải thanh trạng thái (hoặc mở dải lệnh Slide Show và sử dụng lệnh From Beginning trong nhóm Start Slide Show) để trình chiếu kết quả.

2. Chọn và áp dụng một hiệu ứng chuyển khác cho tất cả các trang chiếu cho bài trình chiếu.

* Để thay đổi một vài hiệu ứng với tốc độ xuất hiện khác nhau, em có thể thực hiện theo các bước:

   - Bước 1: Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng

   - Bước 2: Mở dải lệnh Transitions. Trong nhóm Timing em có thể chọn các tùy chọn để thiết lập thời gian cho hiệu ứng chuyển trang chiếu:

• Duration: thiết lập thời gian thực hiện hiệu ứng chuyển. Ví dụ, PowerPoint để mặc định 2 giây để có tốc độ vừa phải và dễ quan sát.

• One Mouse Click: chọn tùy chọn này thì trang chiếu tiếp theo chỉ xuất hiện khi nháy chuột lúc trình chiếu

• After: Chọn tùy chọn này và nhập thời gian để tự động chuyển trang sau một khoảng thời gian khi trình chiếu.

* Nháy nút Slide Show ở phía dưới bên phải thanh trạng thái (hoặc mở dải lệnh Slide Show và sử dụng lệnh From Beginning trong nhóm Start Slide Show) để trình chiếu kết quả.

* Chọn một hiệu ứng chuyển trang (Blinds) để áp dụng cho tất cả các trang chiếu.

   1. Chọn các trang chiếu cần tạo hiệu ứng.

   2. Mở dải lệnh Transitions và chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang chiếu Blinds trong nhóm Transition to This Slide.

   3. Nháy lệnh Apply To All trong nhóm Timing.

3. Chọn Effect Options và lần lượt chọn từng tùy chọn của hiệu ứng chuyển Blinds.

* Để áp dụng hiệu ứng chuyển với tùy chọn đã chọn cho mọi trang chiếu, em nháy lệnh Apply To All trong nhóm Timing.

4.

* Để tạo hiệu ứng động cho trang chiếu đầu tiên, em thực hiện theo các bước:

   1. Chọn đối tượng trên trang chiếu đầu tiên cần áp dụng hiệu ứng động.

   2. Mở dải lệnh Animations.

   3. Nháy chuột chọn hiệu ứng động thích hợp trong nhóm Animations.

* Nháy nút Slide Show ở phía dưới bên phải thanh trạng thái (hoặc mở dải lệnh Slide Show và sử dụng lệnh From Beginning trong nhóm Start Slide Show) để trình chiếu kết quả.

5. Tạo các hiệu ứng thích hợp cho các đối tượng trên các trang nội dung (tiêu đề trang, văn bản dạng liệt kê và hình ảnh) sao cho:

* Tiêu đề các trang nội dung có hiệu ứng giống nhau.

* Hình ảnh trên các trang nội dung có hiệu ứng như nhau và xuất hiện sau khi nháy chuột: Mở dải lệnh Transitions,trong nhóm Timing em nháy chuột chọn One Mouse Click.

* Các nội dung văn bản dạng liệt kê có hiệu ứng như nhau và xuất hiện sau khi nháy chuột.

* Các đối tượng xuất hiện theo thứ tự hợp lí.

6. Trình chiếu, quan sát các kết quả nhận được, chỉnh sửa nếu cần và lưu kết quả.

* Nháy nút Slide Show ở phía dưới bên phải thanh trạng thái (hoặc mở dải lệnh Slide Show và sử dụng lệnh From Beginning trong nhóm Start Slide Show) để trình chiếu kết quả.

* Để lưu kết quả, em nháy chuột chọn nút Save ở góc trái bên trên màn hình làm việc của PowerPoint.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.