Câu 2 trang 149 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Giả sử em có hai đoạn video quay bằng điện thoại động, hãy nêu cách dùng Movie Maker để kết nối hai đoạn video đó thành một đoạn.

Đề bài

Giả sử em có hai đoạn video quay bằng điện thoại động, hãy nêu cách dùng Movie Maker để kết nối hai đoạn video đó thành một đoạn.

Lời giải chi tiết

Lần lượt thêm hai clips vào phần mềm, em sẽ được một đoạn video như ý.

Để thêm clips, em chọn Home và nháy nút Add videos and photos Sau đó nháy chọn các tệp video của em.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí