Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Trả lời:

Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng và nhất quán

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan