Câu 2. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Trả lời:

Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng và nhất quán

Các bài liên quan: - Bài 8. Bài trình chiếu

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu