Câu 2 trang 71 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9


Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Đề bài

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?

Lời giải chi tiết

Những đối tượng ta có thể nhập làm nội dung cho trang chiếu là:

- Văn bản : Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê.

- Hình ảnh, biểu đồ minh họa,...

- Các tệp âm thanh và các tệp phim,...

hoặc các dạng kết hợp của các đối tượng đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí