Câu 3. Trang 77 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

Trả lời:

- Văn bản

- Hình ảnh, biểu đồ

- Âm thanh, phim...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan