Câu 5 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Hãy kể một vài nét về vùng rừng A–ma–dôn.

Trả lời:

Rừng A-ma-dôn bao phủ trên lãnh thổ Nam Mĩ, là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới, được ví là lá phổi xanh của Trái Đất.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu