Câu 2 trang 60 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 60 Vở bài tập Địa lí 5

Tỉnh/thành phố em giáp những tỉnh/thành phố nào? Giáp biển Đông (nếu có) ở phía nào?

Trả lời:

Tiếp giáp: phía bắc giáp Thanh Hóa, phía nam giáp Hà Tĩnh, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu