Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 5

Tỉnh/thành phố em nằm ở vị trí nào trên lãnh thổ nước ta?

Trả lời

Tỉnh Nghệ An nằm ở miền lãnh thổ phía Bắc nước ta, thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu