Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Thành phần dân cư Châu Mĩ gồm:

☐ Người da vàng.

☐ Người da trắng.

☐ Người da đen.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu