Câu 4 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Hãy điềm vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

☐ Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.

☐ Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới..

☐ Hoa Kì có nền kinh tế đang phát triển.

☐ Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa Kì

☐ Hoa Kì tiếp giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô.

Trả lời:

Đ Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ.
S Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư trên thế giới..
S Hoa Kì có nền kinh tế đang phát triển.
Đ Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa Kì
Đ Hoa Kì tiếp giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu