Câu 2 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước  ý đúng.

Dân cư Châu Mĩ sống tập trung ở:

☐ Các đồng bằng.

☐ Miền núi.

☐ Miền ven biển và miền Đông.

Trả lời:

☒ Miền ven biển và miền Đông.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu