Câu 3 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 51 Vở bài tập Địa lí 5

Hoàn thành bảng sau:

Khu vực

Mức độ

phát triển

Nông nghiệp

Công nghiệp

Bắc Mĩ

 

sản xuất

ngành

Trung Mĩ và Nam Mĩ

 

sản xuất

ngành

Trả lời:

Khu vực

Mức độ phát triển

Nông nghiệp

Công nghiệp

Bắc Mĩ

Kinh tế phát triển nhất

sản xuất: lúa mì, bông, lợn, bò sữa, cam, nho…

ngành công nghệ kĩ thuật cao: điện tử, hàng không vũ trụ

Trung Mĩ và Nam Mĩ

Kinh tế đang phát triển

sản xuất: chuối, cà phê, mía, bông…

ngành: khai thác khoáng sản

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí