Câu 4 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (....) sao cho phù hợp.

Châu Mĩ nằm ở bán cầu ..........., có diện tích đứng thứ ........... trong các châu lục trên thế giới. Châu Mĩ trải dài trên ............ đới khí hậu.

Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu ........... ở Bắc Mĩ và khí hậu ......... ở Nam Mĩ.

Trả lời:

Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây, có diện tích đứng thứ  3 trong các châu lục trên thế giới. Châu Mĩ trải dài trên 3 đới khí hậu.

Chiếm diện tích lớn nhất là khí hậu ôn đới ở Bắc Mĩ và khí hậu nhiệt đới ẩm ở Nam Mĩ.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí