Câu 1 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.

Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương:

☐ Thái Bình Dương.

☐ Ấn Độ Dương.

☐ Đại Tây Dương.

☐ Bắc Băng Dương.

Trả lời:

Châu Mĩ tiếp giáp với các đại dương:

☒ Thái Bình Dương.

☐ Ấn Độ Dương.

☒ Đại Tây Dương.

☒ Bắc Băng Dương.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu