Câu 2 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 50 Vở bài tập Địa lí 5

Quan sát hình 1, trang 121 SGK và hình 2 trang 122, hãy cho biết các ảnh thiên nhiên đó được chụp ở những khu vực nào, bằng cách viết những chữ a, b, c, d,e, g vào chỗ trống (...) trong các ô trống dưới đây:

 

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu