Câu 5 trang 49 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 49 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy nêu vai trò của sông Nin đối với Ai Cập.

Trả lời

Vai trò của sông Nin đối với Ai Câp:

- Cung cấp nguồn nước quan trọng cho đời sống và sản xuất.

- Bồi đắp nên đồng bằng châu thổ màu mỡ.

- Sinh ra nền văn minh sông Nin rực rỡ thời cổ đại.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm