Câu 3 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 3 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5

Chọn ý rồi điền vào các ô sau đây sao cho phù hợp.

a) Nhiều bệnh dịch nguy hiểm

b) kinh tế chậm phát triển

c) Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn

d) Thiếu ăn, thiếu mặc….

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí