Câu 4 trang 49 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 4 trang 49 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng.

a) Sông nào chảy qua Ai Cập?

☐ Sông Côn-gô

☐ Sông Nin

☐ Sông Ni-giê

b) Ai Cập ở phía nào của châu Phi?

☐ Nam Phi

☐ Bắc Phi

☐ Giữa châu Phi

☐ Tây Phi

c) Ai Cập là cầu nối giữa các châu lục nào?

☐ Châu Á với châu Âu

☐ Châu Phi với Châu Âu

☐ Châu Phi với châu Á

Trả lời:

a) Sông nào chảy qua Ai Cập?

☒ Sông Nin

b) Ai Cập ở phía nào của châu Phi?

☒ Bắc Phi

c) Ai Cập là cầu nối giữa các châu lục nào?

☒ Châu Phi với châu Á

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm