Câu 1 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 1 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng.

Hơn \(\dfrac{2}{3}\) dân số châu Phi là:

☐ Người da đen

☐ Người da trắng

☐ Người da vàng

Trả lời:

☒ Người da đen

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm