Câu 2 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 2 trang 48 Vở bài tập Địa lí 5

Kể tên các ngành kinh tế được tập trung phát triển ở Châu Phi.

Trả lời

Các ngành kinh tế được tập trung phát triển ở Châu Phi là:

- Khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, phốt phát, dầu khí).

- Trồng cây công nghiệp nhiệt đới (cacao, cà phê, bông, lạc) để xuất khẩu.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm