Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Đề bài

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

Lời giải chi tiết

* Thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng :

1. Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

2. Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự các trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính.

3. Xóa và đổi tên bảng: Xóa bảng, đổi tên bảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD