CHƯƠNG II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

Bình chọn:
4.7 trên 53 phiếu
Câu 1. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access

Xem lời giải

Câu 2. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Xem lời giải

Câu 3. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Có những chế độ nào để làm việc với các đối tượng

Xem lời giải

Câu 4. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access

Xem lời giải

Câu 5. Trang 33 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access

Xem lời giải

Câu 1. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau

Xem lời giải

Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Xem lời giải

Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2

Xem lời giải

Câu 5. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng

Xem lời giải

Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống

Xem lời giải

Câu 1. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng

Xem lời giải

Câu 2. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bảng Hoc_sinh(h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To

Xem lời giải

Câu 3. Trang 47 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bàng Học_sinh(h.24), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau gày 1/9/1991

Xem lời giải

Câu 1. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu

Xem lời giải

Câu 2. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ

Xem lời giải

Câu 3. Trang 54 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu các bước tạo biểu mẫu để nhập và sửa thông tin cho mỗi học sinh

Xem lời giải

Câu 1. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi

Xem lời giải

Câu 2. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi

Xem lời giải

Câu 3. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Cho một ví dụ về biểu thức trong Access.

Xem lời giải

Câu 4. Trang 68 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bộ lọc trong bảng khác điều kiện chọn trong mẫu hỏi như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất