CHƯƠNG I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bình chọn:
4.7 trên 92 phiếu
Câu 1. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu một ứng dụng CSDL của một tổ chức mà em biết

Xem lời giải

Câu 2. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy phân biệt CSDL với hệ quản trị CSDL?

Xem lời giải

Câu 3. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/ trả sách cho thư viện.

Xem lời giải

Câu 4. Trang 16 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu ví dụ minh họa cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL?

Xem lời giải

Câu 1. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì

Xem lời giải

Câu 2. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa

Xem lời giải

Câu 3. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao hệ QTCSDL lại phải có khả năng kiểm soát và điều khiển các truy cập đến CSDL? Hãy nêu ví dụ minh họa

Xem lời giải

Câu 4. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi làm việc với các hệ CSDL em muốn giữ vai trò gì

Xem lời giải

Câu 5. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong các chức năng của hệ QTCSDL, theo em chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 6. Trang 20 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy trình bày sơ lược vể hoạt động của một hệ QTCSDL?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất