Câu 3. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2

Đề bài

Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2.

Lời giải chi tiết

Các bước chỉ định khóa chính:

- Chọn khóa chính: trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn trường SBD (số báo danh) vì mỗi số báo danh tương ứng thông tin về một học sinh.

- Thao tác: Mở bảng ở chế độ thiết kế. Nháy ô ở bên trái tên trường SBD, nháy nút khóa chính hoặc chọn Edit - Primary Key.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD