Câu 4. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống

Đề bài

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống ?

Lời giải chi tiết

Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đã thiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không được bỏ trống (Not Null) khi nhập dữ liệu. Trong trường hợp người dùng để Access tự đặt thêm trường ID (kiểu AutoNumber) là khóa thì hiển nhiên trường này cũng tự động không được để trống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD