Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số

Trả lời:

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau:

- Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.

- Họ và tên: Text.

- Ngày sinh: Date/time.

- Điểm số: Number.

Các bài liên quan: - Bài 4. Cấu trúc bảng

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu