Câu 2. Trang 39 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12


Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây:

Đề bài

Trong quản lý học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây :

Số báo danh

Họ và tên

Ngày sinh

Điểm số

Lời giải chi tiết

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau :

- Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.

- Họ và tên: Text.

- Ngày sinh: Date/time.

- Điểm số: Number.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD