Câu 5 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5


Giải bài tập Câu 5 trang 38 Vở bài tập Địa lí 5

Em hãy hoàn thành bảng số liệu về dân số các châu lục sau đây:

Châu lục

Năm 2004

(triệu người)

Năm 2009

(triệu người)

Xếp thứ hạng dân số

năm 2009

(từ 1 đến 5)

Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người)

Châu Á

3875

4117

 

 

Châu Mĩ

876

920

 

 

Châu Phi

884

999

 

 

Châu Âu

728

738

 

 

Châu Đại Dương

33

36

5

3

 Trả lời

Châu lục

Năm 2004

(triệu người)

Năm 2009

(triệu người)

Xếp thứ hạng dân số

năm 2009

(từ 1 đến 5)

Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người)

Châu Á

3875

4117

1

242

Châu Mĩ

876

920

3

44

Châu Phi

884

999

2

115

Châu Âu

728

738

4

10

Châu Đại Dương

33

36

5

3

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu